هر کوآبا با شکلی متمایزی پیچیده می شود که شکل این سیگار به عنوان دابل فیگورادو شناخته می شود، سبکی که دراواخر قرن نوزدهم اشتیاق تولید کنندگان سیگارهای هابانوس را بدنبال داشت و در سال 1996، این سنت غنی در کارخانه رمئو جولیت مجدداً رواج پیدا کرد. ظاهر سیگارهای دابل فیگورادو اوج هنر تولیدکنندگان سیگاربرگ را نشان میدهد و شایستگیش را دارد تا در کلکسیون هر یک از علاقمندان سیگارجایگاهی داشته باشد. اوایل، برند کوآبا فقط چهارسایزنسبتا کوچک را ارائه داد. هرچند در سال ۲۰۰۳ سه سایز بزرگ تر بنام های، دیستینگیدو، سالومون و دیادما را هم بعنوان اندا زه ی استاندارد، وارد بازار کرد. کوآبا هم مانند کوهیبا یک کلمه ی هندی تاینو است که به زمان کلمبوس بازمیگردد، کوآبا نام برگ هایی با قابلیت احتراق بالا بود که هندی ها به وسیله ی آن برگ های کوهیبایی که می پیچیدند را، روشن میکردند.
تمامی سایز های این سیگارشامل برگ تنباکوی فیلر (برگ پر کننده) و بایندری (برگ نگهدارنده) هستند که درمنطقه ووالتا آباخو (مهد تنباکو در جهان) تولید شده اند و طعم متوسط تا سنگینی دارند و دستپیچ می باشند.

نمایش یک نتیجه