پانچ یکی از قدیمی ترین برند های هابانو میباشد. دون مانوئل لوپز، این سیگار را در اواسط قرن نوزدهم با چشم اندازی به بازار پررونق انگلیس تولید کرد، جایی که یک مجله طنز به همین نام بسیار رواج داشت.
آقای پانچ دلقکی خرسند بود که به این مجله شخصیت بخشید و تصویری سیگار بدست از او که با تصاویری از سازنده های سیگاربرگ در قرن 19، محاصره شده بود، بیش از یک قرن و نیم روی جعبه های این برند قرار داشت.
در سال 1931 کمپانی پانچ با هویو د مونتری همراه شد و از آن زمان تاکنون این دو برند در همان کارخانه تولید می شدند. نام این کارخانه لا کرونا میباشد.
این سیگار طعم متوسط و متمایزی دارد که ترکیب برگ های تنباکوی فیلر (برگ پر کننده) و بایندر (برگ نگهدارنده) آن از منطقه ی ووالتا آباخو (مهد تنباکو جهان) است و شامل سایزهای متنوعی ای میباشند و کاملا دستپیچ هستند.

نمایش دادن همه 3 نتیجه