سن لوئیس ری درست قبل از جنگ جهانی دوم تولید شد. بعضی ها معتقدند که نام آن ازنمایشنامه ی تورنتون وایلدر”پل سن لوئیس ری” که در آن زمان بسیارمحبوب بود گرفته شده است، با این حال بیشترمحتمل است که مربوط به شهری به نام سن لوئیس ری واقع در ووالتا آباخو قلب تنباکوی جهان، باشد که به دلیل تولید برگ رپر(لایه آخر و کاور سیگار)، با کیفیتی فوق العاده، بسیارمعروف است. واقعیت این است که سیگارهای سنت لوئیس ری به دلیل شدید بودن عطرش و طعم متوسط تا سنگینی که دارد میان دوستداران سیگار برگ، از محبوبیت زیادی برخوردار است. این سیگارها کاملا دستپیچ میباشند و با استفاده از ترکیب برگ تنباکوی فیلر(برگ پر کننده) و بایندری (برگ نگهدارنده) موجود درمنطقه ووالتا آباخو تولید میشوند.

نمایش دادن همه 3 نتیجه