برند سانچو پانزا هم، مانند برندهای شناس دیگرهاوانا همچون رمئوجولیت و مونته کریستو، نام خود را از یکی از شاهکارهای ادبیات جهان، گرفته است. در رمان مشهوراسپانیایی قرن هفدهم بنام دن کیشوت که نویسنده ی آن میگل د سِروانتِس بود، شخص وفاداری وجود داشت بنام سانچو پانزا که به شوالیه ی ستمگر خدمت می کرد و نام او برای اولین بار در سال 1848 برای یک هابانو مورد استفاده قرار گرفت. از آن زمان به بعد این سیگار بدلیل کیفیت بی نظیرش میان طرفداران سیگار از شهرت فراوانی برخوردار شد.
این سیگار با برگ تنباکوی فیلر(برگ پر کننده) و بایندر (برگ نگهدارنده) موجود درمنطقه ووالتا آباخو
( مهد تنباکو در جهان) پیچیده شده است و طعم متوسطی دارد و دستپیچ می باشد.

نمایش دادن همه 4 نتیجه