در منطقه ی ووالتا آباخو اینکه کشاورزان سیگارهای منحصربه فرد خود را درست کنند یک سنت قدیمی است. در استان پینار دل ریو، توریست ها اغلب به امتحان کردن این سیگارها که تنباکوی آن در بهترین منطقه رشد کرده است، علاقه ی زیادی دارند. درنتیجه در سال ۱۹۹۶ میلادی برند وگروس به منظور احترام به نسل کشاورزان بی شماری که در این منطقه کاشت گیاه تنباکو را انجام میدادند به این نام، نامگذاری شد. این سیگار از شدت خاصی در ترکیب برگهایش برخوردار است که منعکس کننده سلیقه افراد محلی است.
این سیگار در کارخانه ی فرانسیسکو دونیشن در ساختمانی در مرکز شهر که در سال ۱۸۶۸به عنوان زندان ساخته شده بود و سپس در سال ۱۹۶۱ به کارخانه سیگار تبدیل شد، تولید شد.
تمامی سایز های این سیگارشامل برگ تنباکوی فیلر (برگ پر کننده) و بایندری (برگ نگهدارنده) هستند که درمنطقه ووالتا آباخو ( مهد تنباکو در جهان) بوجود آمده اند و طعم سنگینی دارند وهمچنین دستپیچ می باشند.

نمایش یک نتیجه